Tecnologia i poder

Una reforma per a controlar el poder de les tecnològiques

Un panell de la Cambra de Representants dels Estats Units ha proposat un pla de reformes antimonopoli per frenar el poder dels gegants de la tecnologia com Amazon, Google, Apple o Facebook. La proposta és fruit de 16 mesos de recerca i està recolzada per un informe de 449 pàgines que el partit republicà, minoria a la Cambra de Representants, rebutja majoritàriament.

Les recomanacions del subcomitè antimonopoli de la Cambra suposen la proposta més ambiciosa per revisar el dret de la competència en dècades, i podria portar a la ruptura de les empreses de tecnologia en cas de ser aprovat pel Congrés. Les troballes apunten a les quatre grans (Amazon, Google, Facebook i Apple) com com "guardians" de l'economia digital, capaços d'usar el seu poder de mercat per triar guanyadors i perdedors en el nou ecosistema. Les empreses, a més, haurien abusat d'aquest poder per sufocar les amenaces de la competidors. L'efecte d'aquest poder de mercat ha erosionat la innovació, restringit la capacitat d'elecció dels consumidors i deteriorat la democràcia.

Les empreses que una vegada van ser febles startups s'han convertit en un tipus de monopoli que es va veure per última vegada en l'era dels magnats del petroli i el ferrocarril. Aquestes empreses tenen massa poder, i aquest poder ha de ser controlat i subjecte a la supervisió i el compliment adequats. La nostra economia i democràcia estan en joc.

La recomanació més important insta al Congrés a considerar una legislació que prohibiria a aquestes firmes operar en diferents segments tecnològics, una recomanació que podria portar a una segregació forçada. La seua capacitat d'utilitzar el seu domini en un mercat com a arma de negociació en un altre i per subvencionar la seua entrada en mercats no relacionats, tenen l'efecte d'estendre la concentració de poder, prenent majors porcions de l'economia digital diu l'informe.

Per fer front a això, l'informe recomana que s'apliquen mesures estructurals de separació, prohibint que una plataforma dominant opere en la competència amb les empreses que en depenen. La norma està inspirada en la llei de 1956 que prohibia als grans bancs adquirir asseguradores, empreses immobiliàries i altres empreses no bancàries.

L'informe també demana restriccions en la línia de negoci, limitant els mercats en els quals pot operar una empresa dominant. Aquesta recomanació serà similar a les prohibicions de les xarxes de televisió d'entrar en la producció i sindicació de continguts.

Fusions i migració de dades

Altres recomanacions de l'informe inclouen la modificació de les lleis de fusió de manera que tota adquisició per part d'una empresa dominant es presumeixca anticompetitiva llevat que les empreses demostren que l'operació és "necessària per servir a l'interès públic".

Tal canvi faria significativament més fàcil per a les autoritats antimonopoli per a frenar les compres de les grans empreses de tecnologia, que han completat centenars d'adquisicions en la passada dècada amb poc o cap escrutini. També s'hauria d'exigir que es notificaran totes les transaccions, cosa que ara no passa.

El subcomitè va dir que va trobar que les plataformes dominants tenen la capacitat d'abusar de les seues posicions contra els proveïdors, treballadors i consumidors. Però els esbrinaments no encaixen en el motlle de lleis antimonopoli actuals. Per a això l'informe suggereix crear una línia vermella, definint a un venedor com a dominant si té una quota de mercat del 30% o més i un comprador com dominant amb només un 25% de participació.

L'informe també recomana augmentar la capacitat mara migrar de serveis. Empreses com Facebook són capaços de confinar els consumidors, sosté l'informe, perquè pocs usuaris es canviarien a una xarxa amb poques connexions socials. El Congrés ja ha ordenat estàndards de portabilitat als operadors de telecomunicacions, permetent que que els consumidors conserven els seus números de telèfon en canviar de xarxa.